Henryk Izydor Rogacki
„Sceny z życia sceny. 49 tekstów o teatrze”

STUDIA O TEATRZE, tom 6

Książka Sceny z życia sceny. 49 tekstów o teatrze zawiera teksty historyczno-teatralne i krytyczne autora z lat 1969 (debiut naukowy Rogackiego z uniwersyteckich czasów studenckich w czasopiśmie „Teatr w teatrze”) – 2011 publikowane wcześniej w czasopismach („Dialog”, „Teatr”, „Teatr Lalek”, „Aspiracje”, „Konteksty”), katalogach wystaw, wydawnictwach teatralnych, drukach okazjonalnych oraz w książkach zbiorowych i tomach pokonferencyjnych. Teksty wybrane z obszaru prawie całego życia autorskiego Henryka Izydora Rogackiego, konstruujące jego sylwetkę badawczą i pisarską, zostały sproblematyzowane poprzez ujęcie w działy przez autorkę wyboru – Barbarę Osterloff. U podstaw inicjatywy i zamysłu wydawniczego leżała też chęć przywołania i udokumentowania stanowiska metodologicznego oraz światopoglądu krytycznego sformułowanego w warszawskiej PWST przez Bohdana Korzeniewskiego i kontynuowanego przez jego uczniów i następców, afirmującego tezę, iż naczelnych zadaniem pisarstwa teatralnego jest opisać spektakl i że to sztuka słowa ustanawia pamięć teatru i na dobrą sprawę kreuje sztukę sceniczną. W książce znalazły się więc zapisy i opisy spektakli: Jerzego Jarockiego, Konrada Swinarskiego, Jerzego Grzegorzewskiego, Jana Wilkowskiego, Piotra Tomaszuka, Zygmunta Smandzika, Wiesława Hejny, Jonasza Kofty, Janusza Wiśniewskiego i Andrzeja Strzeleckiego. Ze szkoły, nauk, myśli i ducha Bohdana Korzeniewskiego pragnie się też wywodzić predylekcja autora Scen z życia sceny do pewnej metody „czytania” teatru, spektaklu teatralnego i tekstów kultury.


Dr Henryk Izydor Rogacki
– absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższego Zawodowego Studium Teatralno-Literackiego Wydziału Reżyserii PWST im. A. Zelwerowicza. Wieloletni kustosz Muzeum Teatralnego w Teatrze Wielkim w Warszawie. Z warszawską szkołą teatralną związany od 1974 roku. W kadencji 2008-2012 prorektor Akademii Teatralnej, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Autor m.in. książek Żywot Przybyszewskiego (1987), Leon Schiller. Człowiek i teatr (1995), Mgła i zwierciadło (2001), artykułów i recenzji drukowanych na łamach „Teatru”, „Dialogu”, „Kronosa” i „Aspiracji” oraz rozpraw i esejów publikowanych w tomach zbiorowych, np. W kręgu teatru monumentalnego (2000), Czytanie Szekspira (2004), Teatr Kazimierza Dejmka (2010).

Cena książki 40 zł.
Dostępna w serwisie Publio w formie ebooka.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wydawca:
Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
/Fundacja Akademii Teatralnej w Warszawie

ISBN/ISSN: 978-83-927763-7-6
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 582

 

 

WYDAWNICTWA MOŻNA NABYĆ:
w kasie Teatru Collegium Nobilium
 (ul. Miodowa 22/24)

ZAMÓWIENIA:
telefoniczne: 662 155 960 
mailowe: wydawnictwo@e-at.edu.pl