Siedem wykładów. Teksty wykładów gościnnych w roku akademickim 2007/2008

Redakcja i wstęp: Halina Waszkiel.

W roku akademickim 2007/2008 Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku zorganizował cykl wykładów (odbyło się ich siedem) wygłoszonych przez teatrologów z różnych ośrodków uniwersyteckich i placówek badawczych w Polsce: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Książka niniejsza stanowi zapis tychże wykładów, niekiedy w lekko zmienionych – z uwagi na odmienność słowa pisanego od mówionego – wersjach. Kolejność tekstów w książce zgodna jest z chronologią spotkań. Tom zawiera następujące teksty: Joanna Walaszek, Teatr i multimedia. Amerykańscy prekursorzy; Leszek Kolankiewicz, Świat widowisk kulturowych; Tomasz Kubikowski, Performatyka: wiedza czy wybryk?; Dariusz Kosiński, Polski teatr muzyczności; Grzegorz Godlewski, Sztuka słowa żywego w teatrze: źródła i transgresje; Ireneusz Guszpit, Szpony widza – obecność świadka; Zbigniew Jędrychowski, Świadectwa prawomyślności.

Wydawnictwo:
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

ISBN/ISSN: 978-83-88358-35-7
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 111

 

 

WYDAWNICTWA MOŻNA NABYĆ:
w kasie Teatru Collegium Nobilium
 (ul. Miodowa 22/24)

ZAMÓWIENIA:
telefoniczne: 662 155 960 
mailowe: wydawnictwo@e-at.edu.pl