Halina Waszkiel
„Stanisław Bogusławski”

STUDIA O TEATRZE, tom 3
Stanisław Bogusławski (1804-1870) – syn wielkiego Wojciecha oraz ojciec wybitnego krytyka teatralnego, Władysława. Początkowo planował karierę wojskową, ale po klęsce powstania listopadowego (w którym brał udział) poświęcił się teatrowi i literaturze. Zadebiutował w 1833 roku i przez niemal 30 lat występował w teatrach warszawskich jako aktor dramatyczny i komediowy, szczególnie ceniony w rolach szlagonów i starych wiarusów. Największą sławę zyskał jako komediopisarz, autor m.in. Starej romantyczki, Lwów i lwic, Opieki wojskowej czy Stolików magnetycznych.

Niniejsza monografia usiłuje przywrócić Stanisławowi Bogusławskiemu należne miejsce w historii polskiej literatury oraz teatru.

Dr Halina Waszkiel – absolwentka filologii polskiej na UW w Warszawie, następnie asystent Zakładzie Literatury XIX wieku w białostockiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego i na białostockim Wydziale Lalkarskim warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, redaktor w Dziale Wydawniczym Muzeum Narodowego w Warszawie i wieloletni kustosz Muzeum Teatralnego w Warszawie. Obecnie adiunkt w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku). Autorka prac z zakresu teatru i dramatu XIX i XX Wieku, monografii Stanisław Bogusławski, a także esejów i recenzji dotyczących teatru, dramatu oraz teatru lalek.

 

cena: 25,00 zł

Wydawca:
Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Warszawa

ISBN/ISSN: 978-83-927763-1-4
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 617

 

 

WYDAWNICTWA MOŻNA NABYĆ:
w kasie Teatru Collegium Nobilium
 (ul. Miodowa 22/24)

ZAMÓWIENIA:
telefoniczne: 662 155 960 
mailowe: wydawnictwo@e-at.edu.pl