Tomasz Kubikowski
„Reguła Nibelunga. Teatr w świetle nowych badań świadomości”

STUDIA O TEATRZE, tom 1

Teatrologia od dawna już nie zajmuje się teatrem. (…). Performatywna ontologia i performatywna epistemologia dorabiają się coraz precyzyjniejszych kształtów; malkontent mógłby dodać: tym precyzyjniejszych, im mniej wyraźne staje się pojęcie teatru. Książka Tomasza Kubikowskiego (…) wprowadza czytelnika w sam środek tej problematyki. Punkt wyjścia autora określony jest wyraźnie. (…) Przytoczona definicja Richarda Baumana głosi, że performans zachodzi wtedy, kiedy „aktualne spełnienie jakiejś akcji porównuje się w myśli z pewną potencją, ideałem lub zapamiętanym modelem”.

(…) Wielką, od razu rzucającą się w oczy zaleta książki jest czytelna prezentacja tytułowych „nowych badań” w tym zakresie; ich wspólnym celem jest właśnie wykazanie biologicznego charakteru ludzkiej świadomości, „wbicie myśli w ciało” według kilkakrotnie powtórzonej formuły Buchnera. Kubikowski przedstawia zasadniczo trzy takie koncepcje: filozofa, neuro- biologa i neurologa praktyka.

Prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska, Teatr i mózg, w: Dialog 7/8, 2007

 

Dr hab. Tomasz Kubikowski – teatrolog, performatyk, filozof. Profesor nadzwyczajny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, od 2003 zastępca dyrektora artystycznego Teatru Narodowego w Warszawie. Badacz teatru i performansu, tłumacz, edytor, krytyk teatralny. Autor szeregu publikacji w periodykach naukowych oraz książki Siedem bytów teatralnych. O fenomenologii sztuki scenicznej (1994). Tłumacz m.in. prac Richarda Schechnera Przyszłość rytuału. Pisma o kulturze i o przedstawieniach (2000), Performatyka: wstęp (2006). Edytor Raptularza Zbigniewa Raszewskiego (2004) (wraz z Edytą Kubikowską), redaktor naukowy książki Performans Marvina Carlsona (2007).

 

cena: 25,00 zł

Wydawca:
Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

ISBN/ISSN: 83-902579-7-1
Rok wydania: 2004
 Format: 245 x 175
Liczba stron: 373

 

 

WYDAWNICTWA MOŻNA NABYĆ:
w kasie Teatru Collegium Nobilium
 (ul. Miodowa 22/24)

ZAMÓWIENIA:
telefoniczne: 662 155 960 
mailowe: wydawnictwo@e-at.edu.pl