Mechanika skandalu

Czy da się stworzyć ramy teoretyczne dla analizy różnych przypadków skandali w sztukach performatywnych? Czym jest skandal jako wydarzenie społeczne? Jak działa i co należy do jego natury? W książce Mechanika skandalu Dorota Semenowicz analizuje skandale teatralne, które wybuchły w czterech różnych państwach europejskich i dotyczyły kwestii nacjonalizmu, religii, rasizmu lub praw zwierząt. To fascynujące opowieści o religijnym, narodowym lub społecznym świętokradztwie; o uwikłaniu teatru w społeczne rozgrywki; i szerzej, o trudnym historycznym dziedzictwie, które w znaczący sposób determinuje polityczno-społeczną rzeczywistość współczesnej Europy.

 

Książka Doroty Semenowicz to publikacja niezwykle cenna, proponująca o wiele szersze i głębsze spojrzenie na zbyt powierzchownie traktowane zjawisko skandalu w sztukach performatywnych. Ukazanie się tej książki z pewnością będzie wydarzeniem, a choć jej publikacja raczej nie doprowadzi do kolejnego skandalu (aczkolwiek nigdy nie można być tego pewnym), to jestem przekonany, że wywoła istotną i potrzebną debatę.
prof. dr hab. Dariusz Kosiński

 

Dorota Semenowicz – doktorka nauk humanistycznych, kuratorka i dramaturżka, adiunkt w Akademii Teatralnej w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Paris III Sorbonne-Nouvelle w Paryżu (licencjat, master II). W latach 2009–2023 była kuratorką Malta Festival Poznań. W latach 2009–2017 pracowała w dziale literackim Teatru Narodowego w Warszawie. Jest autorką książki To nie jest obraz. Romeo Castellucci i Socìetas Raffaello Sanzio (2013, wersja angielska – 2016); redaktorką prac zbiorowych (m.in. García. Resztki świata, 2014), autorką licznych artykułów o teatrze współczesnym.

 

Cena: 35 zł 

Wydawca:
Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Rok wydania: 2023

 

ZAMÓWIENIA:
telefoniczne: 662 155 960 
mailowe: wydawnictwo@e-at.edu.pl