Halina Waszkiel
„Dramaturgia polskiego teatru lalek”

STUDIA O TEATRZE, tom 7
Istotą książki Dramaturgia polskiego teatru lalek jest próba sproblematyzowania zagadnienia „lalkowości” wybranej grupy dramatów i scenariuszy teatralnych.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza skupia uwagę na oryginalnych sztukach pisanych przez polskich autorów świadomie i celowo dla teatru lalek, tak dramatopisarzy dawnych (Kownacka, Ośnica, Wilkowski), jak i najmłodszych (Guśniowska, Jarosz, Prześluga). Druga część stawia sobie za cel tropienie „lalkowości” w adaptacjach tekstów niedramatycznych (głównie epickich, np. baśni) oraz dramatycznych niepisanych dla teatru lalek, ale przez tenże teatr zaanektowanych. Autorka pyta zarówno o to, co „lalkowego” dostrzegł adaptator w utworze wyjściowym, jak i o to, czy sięgnięcie po lalki wniosło coś nowego do jego interpretacji.

Zamieszczony na końcu książki Mały słownik dramatopisarzy obejmuje biogramy autorów sztuk lalkowych omawianych lub wzmiankowanych w książce.

 

dr Halina Waszkiel – Absolwentka filologii polskiej na UW w Warszawie, następnie asystent Zakładzie Literatury XIX wieku w białostockiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego i na białostockim Wydziale Lalkarskim warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, redaktor w Dziale Wydawniczym Muzeum Narodowego w Warszawie i wieloletni kustosz Muzeum Teatralnego w Warszawie. Obecnie adiunkt w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku). Autorka prac z zakresu teatru i dramatu XIX i XX Wieku, monografii Stanisław Bogusławski, a także esejów i recenzji dotyczących teatru, dramatu oraz teatru lalek.

 

cena: 35,00 zł

Wydawnictwo zrealizowano w ramach stypendium
z Funduszu Promocji Twórczości Dofinansowano
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wydawca:
Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
/ Fundacja Akademii Teatralnej w Warszawie

ISBN/ISSN: 978-83-927763-8-3
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 383

 

 

 

WYDAWNICTWA MOŻNA NABYĆ:
w kasie Teatru Collegium Nobilium
 (ul. Miodowa 22/24)

ZAMÓWIENIA:
telefoniczne: 662 155 960 
mailowe: wydawnictwo@e-at.edu.pl