Tomasz Kubikowski
„Teatralne doświadczenie
Wilhelma Meistra”

STUDIA O TEATRZE, tom 8
Teatralne doświadczenie Wilhelma Meistra to najnowsza książka Tomasza Kubikowskiego, która ukazała się nakładem Akademii Teatralnej. Książka poświęcona jest szczegółowej analizie i interpretacji Lat nauki Wilhelma Meistra Johanna Wolfganga Goethego jako najważniejszej i najobszerniejszej wypowiedzi tego autora na temat teatru, jego miejscu w kulturze i w ludzkim życiu. Pisany przez ponad pół wieku, Wilhelm Meister jest drugim obok Fausta najważniejszym dziełem Goethego, po części jego duchową autobiografią. Jest to też założycielskie dzieło gatunku Bildungsroman, jak również późniejszego gatunku powieści drogi. W Polsce arcydzieło pozostaje jednak zupełnie nieznane; wydane raz tylko sto trzydzieści lat temu w niepełnej formie i niedobrym przekładzie, doczekało się dotąd tylko jednej rodzimej pracy krytyczno-popularyzatorskiej (Odyseja wychowania Marii Janion i Marii Żmigrodzkiej). Skoro prześledzi się i wyłowi objęte Goetheańską narracją formy i przejawy zarówno teatru, jak i szeroko pojętej performatywności ludzkiego życia, można w Wilhelmie Meistrze dostrzec nie tylko jeden z najważniejszych w erze nowoczesnej traktatów o teatrze, ale też i podstawowy, powstały u zarania manifest „zwrotu performatywnego” w kulturze europejskiej.

 

Książka Tomasza Kubikowskiego próbuje naprawić pewien bolesny defekt kultury polskiej, jakim jest chroniczna płytkość recepcji dzieł obcych.

Lech Sokół

 

Mamy oto ważną książkę o teatrze, sięgającą poprzez Goethego istoty zjawiska.

Jarosław Komorowski

 

Tomasz Kubikowski – teatrolog, performatyk, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie i kierownik literacki Teatru Narodowego. Autor książek: Siedem bytów teatralnych (1994) i Reguła Nibelunga (2004), dramatu Nauka o barwach (1999), recenzji, esejów i reportaży. Tłumacz książek m. in. Richarda Schechnera i Jona McKenziego.

 

 

cena: 30,00 zł

Wydawnictwo zrealizowano w ramach stypendium
z Funduszu Promocji Twórczości Dofinansowano ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wydawca:
Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
/ Fundacja Akademii Teatralnej w Warszawie

ISBN/ISSN: 978-83-927763-9-0
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 341

 

WYDAWNICTWA MOŻNA NABYĆ:
w kasie Teatru Collegium Nobilium
 (ul. Miodowa 22/24)

ZAMÓWIENIA:
telefoniczne: 662 155 960 
mailowe: wydawnictwo@e-at.edu.pl